• Cindy-Tromans

Συνέδριο ECOO 2019, Αθήνα

Με αφορμή τον πρόσφατο συνέδριο της ECOO που διοργανώθηκε στην χώρα μας από την ΠΕΟΟ, μιλήσαμε με την κ. Cindy Tromans για το παρόν και το μέλλον του κλάδου

Συνέντευξη στην Αργυρώ Κράια

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτομετρίας και Οπτικής (ECOO), περιγράψτε με λίγα λόγια το ρόλο της ECOO και τον τρόπο με τον οποίο αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των οπτικών και οπτομετρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ECOO είναι η ευρωπαϊκή ένωση – «ομπρέλα» που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των οπτικών και των οπτομετρών στην Ευρώπη. Ο ρόλος της είναι να προωθήσει την δημόσια υγεία πέραν των συνόρων και να εναρμονίσει τα κλινικά και εκπαιδευτικά πρότυπα της οπτομετρίας και οπτικής πρακτικής σε όλη την Ευρώπη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ECOO παρακολουθεί και επηρεάζει ενεργά ορισμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα, όπως ο αντίκτυπος του κανονισμού για τις ιατρικές συσκευές, την όραση και η ταξινόμηση των ταινιών φθορεσκεΐνης καθώς και θέματα υγείας και τυχόν περιπτώσεις ανταγωνισμού που αγγίζουν τον τομέα μας. Με το γραφείο μας στις Βρυξέλλες, είμαστε ιδανικά τοποθετημένοι για να παρακολουθήσουμε όλες τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και να αλληλεπιδράσουμε με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους εκπροσώπους των κρατών μελών.

Ποιες προκλήσεις για τα επαγγέλματα αναμένετε να αντιμετωπίσετε στο εγγύς μέλλον;

Αντιμετωπίζουμε πράγματι μερικές προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να τις δούμε και ως ευκαιρίες που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε για τα μέλη μας. Μία από τις τρέχουσες και άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η εφαρμογή του κανονισμού περί ιατρικών συσκευών (MDR), ο οποίος έχει θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε συσκευές στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μία πλευρά, το MDR περιλαμβάνει τώρα φακούς επαφής plano, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την υψηλότερη ασφάλεια των ασθενών. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με την ταξινόμηση των γυαλιών. Αυτά έχουν ταξινομηθεί διαφορετικά σε χώρες της Ευρώπης και με τον νέο κανονισμό, ορισμένες από τις τρέχουσες πρακτικές θα οδηγούσαν σε νομικές απαιτήσεις που θα ήταν μη βιώσιμες για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις τους. Ασχολούμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές σε αυτό το θέμα και είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε μια καλή λύση που θα είναι αποδεκτή για τους επαγγελματίες όλων των χωρών. Μιλώντας ευρύτερα και ενόψει του μέλλοντος, πιστεύω ότι οι ψηφιακές εξελίξεις καθώς και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν βασικές προκλήσεις. Με τα χρόνια, η οπτική και οπτομετρική βιομηχανία έχει δει μια σημαντική αύξηση της δραστηριότητας στο Διαδίκτυο, ενώ όλο και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται όταν προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας οφθαλμών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη σταδιακά γίνεται ένα βασικό εργαλείο σε ορισμένες χώρες για τη διάγνωση οφθαλμικών ασθενειών, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα κλειδί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα. Όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσμού, νομίζω ότι είναι σαφές ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα χρειαστούν βοηθήματα όρασης και θα δούμε αύξηση των οφθαλμικών παθήσεων όπως η AMD ή ο καταρράκτης. Αυτό με τη σειρά του έχει επίσης αντίκτυπο στην ικανότητα οδήγησης των ηλικιωμένων και στις οπτικές απαιτήσεις που θέτουν τα κράτη μέλη για την απόκτηση και διατήρηση των αδειών οδήγησης. Οι οπτικοί και οι οπτομέτρες ως κύριοι πάροχοι οφθαλμικών φροντίδων αποτελούν συχνά το πρώτο σημείο επαφής για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ανησυχίες σχετικά με την όραση και πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του οδηγού σχετικά με τη σημασία της καλής όρασης και να προσπαθήσουν να μεγιστοποιήσουν την οπτική λειτουργία οδηγών στο δρόμο όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η Ελλάδα είναι μέλος της ECOO. Πώς μπορεί να ωφεληθεί η ΠΕΟΟ από αυτή την ιδιότητα μέλους; Γιατί είναι χρήσιμο για μια εθνική ένωση να συμμετάσχει στην ECOO;

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε 24 χώρες μέλη στην ECOO και η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τα μέλη μας, όπως η ΠΕΟΟ, επωφελούνται μεταξύ άλλων από μια πλούσια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των χωρών στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. δύο φορές το χρόνο, από την ανάπτυξη εγγράφων κοινής θέσης, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτύπων καθώς και από υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο όταν ζητηθεί, και επαγγελματική εκπροσώπηση σε επίπεδο ΕΕ. Τα μέλη ενημερώνονται σε βάθος σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές εξελίξεις της ΕΕ σε τακτική βάση και τα θέματα αυτά επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν σε εθνικό επίπεδο. Η εκπροσώπηση με μια φωνή ως κλάδος στην Ευρώπη είναι σημαντική και έχουμε δει τα οφέλη της σε πολλούς τομείς, όπως κατά την άσκηση αμοιβαίας αξιολόγησης των επαγγελμάτων, την ταξινόμηση της φλουορεσκεΐνης καθώς και τον αντίκτυπο του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Διοργανώνετε μια ειδική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Οράσεως φέτος;

Έχουμε οργανώσει αρκετά γεγονότα τα τελευταία χρόνια για να ευαισθητοποιήσουμε για την όραση και την υγεία των ματιών στην Παγκόσμια Ημέρα Οράσεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τη θεσμική μετάβαση σε επίπεδο ΕΕ φέτος, δεν προβλέπουμε σε κάποιο γεγονός. Εντούτοις, θα αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση μέσω των μέσω κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εκδόσεων.

Θα μπορούσατε να διαφωτίσετε τους Έλληνες αναγνώστες μας για το Γαλάζιο Βιβλίο της ECOO το οποίο δημοσιεύεται κάθε 2-3 χρόνια; Παρακαλώ μοιραστείτε μερικά στοιχεία της τελευταίας έκδοσης και πώς αναμένετε να συγκριθεί με την επόμενη έκδοση;

Το μπλε βιβλίο ECOO είναι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα μας, το οποίο συμβουλεύονται τακτικά επαγγελματίες, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί κύκλοι ή άλλοι ενδιαφερόμενοι. Το μπλε βιβλίο ECOO είναι ένα πολύτιμο σύνολο δεδομένων για τα επαγγέλματα της οπτικής και της οπτικής στα κράτη σε όλη την Ευρώπη. Είναι η μόνη διαθέσιμη στο κοινό συλλογή δεδομένων που προσφέρει μια συγκριτική και ολοκληρωμένη εικόνα για αυτές τις δύο επαγγελματικές ομάδες σε 30 χώρες. Το μπλε βιβλίο παρουσιάζει το μοναδικό προφίλ κάθε χώρας και παράλληλα απεικονίζει το διάσπαρτο επαγγελματικό τοπίο σε όλη την Ευρώπη. Το ποικίλο πεδίο εφαρμογής της πρακτικής των οπτικών και των οπτομετρών στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα της διαθέσιμης κατάρτισης, του εφαρμοστέου δικαίου, της οργάνωσης των επαγγελμάτων, της ανεξαρτησίας, του σχετικού μεγέθους και του πολιτικού βάρους τους. Η τελευταία έκδοση του Blue Book χρονολογείται από το 2017 και τώρα εργαζόμαστε για το Blue Book 2020. Η έκδοση του 2020 θα είναι πολύ ξεχωριστή, καθώς θα παρουσιαστεί στην εαρινή μας γενική συνέλευση στο Ελσίνκι όταν η ECOO γίνει 60 το επόμενο έτος! Στόχος μας είναι να κάνουμε την πιο ολοκληρωμένη και λεπτομερή έκδοση που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Για να επιτευχθεί αυτό, το ερωτηματολόγιο έχει ανανεωθεί, διασφαλίζοντας την πληρότητα, τη σαφήνεια και την αξιοπιστία των πηγών. Φυσικά, βασιζόμαστε στα μέλη μας, συμπεριλαμβανομένης της ΠΕΟΟ, για να μας παράσχουν τις πληροφορίες από τις αντίστοιχες χώρες τους. Συγκρίνοντας τις εκδόσεις του 2015 και του 2017, διαπιστώνουμε ότι με το αυξανόμενο κόστος της ιατρικής περίθαλψης και της μείωσης του αριθμού των οφθαλμιάτρων σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης υπάρχει μια τάση να μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο η πρωτοβάθμια φροντίδα των οφθαλμών στους οπτομέτρες και τους οπτικούς. Αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα επιβεαιωθεί στην έκδοση του 2020. Από το 2015, ο αριθμός των οπτικών και οπτομετρών στην Ευρώπη αυξήθηκε σε πολλές χώρες και παρατηρούμε επίσης αύξηση του αριθμού των φοιτητών με πιστοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η ECOO εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι όλο και περισσότερα πανεπιστήμια έχουν διαπιστευθεί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα ECOΟ για την οπτομετρία και την ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην οπτική, το οποίο συμβάλλει σε αυτή τη θετική εξέλιξη.

Η τρέχουσα κατάσταση της Οπτικής και της Οπτομετρίας στην Ευρώπη σας ικανοποιεί ή σας κάνει να ανησυχείτε;

Ακολουθώντας την προηγούμενη ερώτηση, είμαι πολύ ικανοποιημένη που βλέπω πώς αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό τοπίο για την οπτικούς και τους οπτομέτρες στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερο τα πανεπιστήμια προσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών τους στο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οπτομετρίας και στην ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην οπτική. Έχουμε επίσης όλο και περισσότερα πανεπιστήμια που γίνονται διαπιστευμένα και για τα δύο πρότυπα. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την εναρμόνιση και την ανάπτυξη του επαγγέλματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπω επίσης ότι τα μέλη της ECOO εργάζονται σκληρά για να αναγνωρίσουν τα επαγγέλματά τους, όπου αυτό δεν συμβαίνει ακόμα και η ECOO μπορεί να κάνει τη διαφορά, παρέχοντας υποστήριξη, πληροφορίες και εργαζόμενη σε επίπεδο ΕΕ για να θέσει το σωστό πλαίσιο. Όντας Βρετανή, φυσικά ανησυχώ για το τι μπορεί να φέρει το Brexit και τι αντίκτυπο έχει αυτό στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις τους. Πιστεύω ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν μιλάμε με μία φωνή, γι’ αυτό πιστεύω ακλόνητα στο έργο της ECOO. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και σε εθνικό επίπεδο και η αλλαγή μπορεί να χρειαστεί χρόνο, γι’ αυτό θέλουμε να είμαστε σε επαφή με τα μέλη μας σε τακτική βάση για να κατανοήσουμε πραγματικά την κατάστασή τους.

Πιστεύετε ότι η ΠEOO θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια πιο περίπλοκη κατάσταση σχετικά με τα συμφέροντα των μελών της;

Νομίζω ότι όλα τα μέλη μας αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο σύνθετη ιδιότητα μέλους καθώς λειτουργούμε επίσης σε έναν κόσμο που κινείται γρήγορα και αλλάζει. Με τις ψηφιακές αλλαγές, όλες οι ενώσεις, είτε είναι ευρωπαϊκές είτε εθνικές, πρέπει να συνεχίσουν και να προσαρμοστούν, ενώ παράλληλα θα επηρεάσουν τα συμφέροντα των μελών τους. Επιπλέον, η βάση των μελών περιλαμβάνει πολλές γενιές, οι οποίες συχνά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Τι περιμένετε από τη φθινοπωρινή Γενική Συνέλευση στην Αθήνα; Ποια είναι τα κύρια θέματα;

Η φετινή Γενική Συνέλευση του φθινοπώρου θα επικεντρωθεί σε ορισμένα θέματα. Η Επιτροπή Επαγγελματικών Υπηρεσιών μας θα συνεχίσει το σημαντικό έργο της για τον έλεγχο της μυωπίας, με την ανάπτυξη δύο θέσεων σχετικά με το θέμα. Η Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων και Οικονομικών μας θα συζητήσει την οδήγηση και την όραση υπό το φως της επερχόμενης δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕ στις αρχές του επόμενου έτους και θα παρέχει επίσης ενημέρωση στα μέλη σχετικά με την τελευταία κατάσταση των επιπτώσεων που θα έχει ο κανονισμός για τις ιατρικές συσκευές στον τομέα μας. Αυτό θα αναλύσει ο προσκεκλημένος ομιλητής μας στη Γενική Συνέλευση, Nicky Soubry από το Βέλγιο. Θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του κανονισμού για τις ιατρικές συσκευές από την οπτική γωνία ενός κατασκευαστή και ενός διανομέα φακών επαφής. Ο δεύτερος ομιλητής μας είναι ο Matjaž Mihelcic από τη Σλοβενία, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Ψηφιακές συσκευές στη χαμηλή όραση», το οποίο είναι ένα σημαντικό θέμα υπό το φως των ψηφιακών προόδων στον τομέα. Ακολουθεί το θέμα του εργαστηρίου μας, με επικεφαλής τον Χόρνς Τόρβαλντ Χάουο από τη Νορβηγία, κατά το οποίο τα μέλη θα εμβαθύνουν βαθύτερα στο θέμα της επικοινωνίας σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Τέλος, και πολύ σημαντικό, θα παρουσιάσουμε το ερωτηματολόγιο Blue Book 2020 για να υποστηρίξουμε τα μέλη μας να το συμπληρώσουν, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε μέχρι το τέλος του έτους.

Έχετε έρθει ξανά στην Αθήνα; Θα έχετε επίσημες συναντήσεις με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης ή του ελληνικού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαμονής σας;

Το ECOO είχε την Γενική Συνέλευση στην Αθήνα το 2011 και έχω πολύ καλές αναμνήσεις από αυτή τη συνάντηση. Η Αθήνα είναι μια όμορφη πόλη με πλούσια ιστορία, που ελπίζω να έχω την ευκαιρία να εξερευνήσω ακόμα περισσότερο! Η ECOO είναι πάντοτε διαθέσιμη για να υποστηρίξει τα μέλη της με τις εθνικές τους προσπάθειες υπεράσπισης και συχνά συνδυάζουμε επίσημες συναντήσεις κατά την επίσκεψη μιας χώρας στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η πρωτοβουλία όμως πρέπει να προέρχεται από τα μέλη μας, καθώς είναι οι εμπειρογνώμονες της χώρας τους. Ξέρουν ποιον να συναντήσουν, σε ποιο θέμα και σε ποια στιγμή. Ενημερώσαμε την ΠΕΟΟ ότι είμαστε διαθέσιμοι για οποιεσδήποτε συναντήσεις και θα χαρούμε να στηρίξουμε τις εθνικές προσπάθειες, εάν υπάρξει η ανάγκη και η ευκαιρία.