ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Ο.Ο.
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 49, 104 37, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5232616 – FAX: 210 5232664
E-mail: [email protected]
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών.
Έχω λάβει γνώση του καταστατικού και συμφωνώ με αυτό.

Υπεύθυνη Δήλωση (pdf, 120KB)

Δικαιολογητικά για την εγγραφή (Ν.1712) Τακτικά Μέλη

  1. Τίτλος προσωπικής ικανότητας ή πτυχίο. (Μετάφραση & Ισοτιμία αν είναι ξενόγλωσσο ή Αναγνώριση επαγγελματικού τίτλου)
  2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος εφόσον πρόκειται για καταστηματάρχη οπτικό
  4. Έναρξη από την Εφορία
  5. Ενδεικτική Ταμειακή Απόδειξη
  6. Καταστατικό (αν πρόκειται για εταιρεία)
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Υγειονομικού Υπεύθυνου “ότι εργάζεται καθ’ όλο το ωράριο εργασίας στο συγκεκριμένο κατάστημα”.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή Έκτακτα Μέλη – Απόφοιτοι Σχολής Οπτικών Οπτομετρών (ΤΕΙ – ΠΑΔΑ) και αντίστοιχων του Εξωτερικού

  1. Τίτλος προσωπικής ικανότητας ή πτυχίο. (Μετάφραση & Ισοτιμία αν είναι ξενόγλωσσο ή Αναγνώριση επαγγελματικού τίτλου)
  2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος