Διοικητικό  Συμβούλιο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΥΛΟΒΑΣ Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΔΕΡΗ Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΓΚΗΣ Ταμίας
ΠΕΝΥ ΤΣΑΓΑΛΑ Υπεύθυνος Δημοσίων Και Διεθνών Σχέσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Μέλος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ Μέλος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Μέλος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ Μέλος