ΜΕΛΟΣ

60
ΕΤΗΣΙΟ
  • Υγειονομικά Υπεύθυνοι
  • Βασική Συνδρομή
  • Δικαίωμα (Ψήφου) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές της ΠΕΟΟ
  • Προνόμια στη Περιοχή Μελών

ΠΑΡΕΔΡΟ ΜΕΛΟΣ

30
ΕΤΗΣΙΟ
  • Υγειονομικά Υπεύθυνοι
  • Βασική Συνδρομή
  • Δικαίωμα (Ψήφου) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές της ΠΕΟΟ
  • Προνόμια στη Περιοχή Μελών