Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την υπαναχώρηση ή την αντικατάσταση των συνδρομών που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτών σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) όπως και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του peoo.gr πωλήθηκαν λανθασμένες συνδρομές (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στη χρονική διάρκεια της συνδρομής).

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο χρονικό διάστημα αντικατάστασης της υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα της πραγματοποίησης της αγοράς. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με την αρχική απόδειξη αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση, αντικατάσταση των συνδρομών και η επιστροφή του καταβαλλόμενου κόστος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την ιστοσελίδα.
  • Να τοποθετείστε χρονικά εντός του διαστήματος κατά το οποίο είναι ενεργή η
    συνδρομητική υπηρεσία.