«ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ: Νέα δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης»

Προσκεκλημένος Οπτομέτρης: ROBERT B. SANET, O.D., F.C.O.V.D
Επιμέλεια-Σχεδιασμός: Φώτης Βελισσαράκος
Σε ποιους απευθύνεται: Σε κάθε οπτικό – οπτομέτρη και σε φοιτητές οπτικής οπτομετρίας. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.
Γλώσσα Σεμιναρίου: Αγγλικά με μετάφραση και επεξηγήσεις όπου είναι απαραίτητο

Ο Dr. Sanet θα ξεκινήσει το σεμινάριο με μια σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων σημείων της νευρολογίας του οπτικού συστήματος.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσει τα νέα ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την αμβλυωπία καθώς και τη σημασία τους για τον κλινικό οπτομέτρη
(τι αυτά σημαίνουν για την εξέταση και τον τρόπο αντιμετώπισης της αμβλυωπίας – κλινικές εφαρμογές).
Θα αναλύσει τις λιγότερο επεμβατικές, πιο γρήγορες και πιο επιτυχημένες οπτομετρικές πρακτικές αντιμετώπισης και θεραπείας της αμβλυωπίας. Θα αποσαφηνίσει τους λόγους για τους οποίους η παρατεταμένη κάλυψη του «καλού» ματιού όχι μόνο δεν είναι πλέον απαραίτητη αλλά μπορεί και να καθυστερήσει ή και να εμποδίσει την φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης. Τέλος, θα παρουσιάσει παραδείγματα εφαρμογών οφθαλμικών φακών και φίλτρων στην αμβλυωπία καθώς και τεχνικών ενεργοποίησης της διόφθαλμης συνεργασίας – ισορροπίας οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό. Ο νέος αυτός τρόπος αντιμετώπισης της αμβλυωπίας εξασφαλίζει μια σωστή διάγνωση, πρόγνωση και επιτυχημένη αποκατάσταση από τον κλινικό οπτικό οπτομέτρη.

Αναλυτικές πληροφορίες – Αιτήσεις συμμετοχής: https://www.eyecanlearn.gr/seminars2019/
Φώτης Βελισσαράκος, Αν. Οπτομέτρης – www.visiontraining.gr – τηλ 210-8000179