Η SILMO PARIS είναι πολλά περισσότερα από μία απλή έκθεση διότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πέρα από μια πλήρη και εκτενή λίστα εκθετών η SILMO PARIS θέτει ένα οικοσύστημα υπηρεσιών στη διάθεση όλων των επαγγελματιών κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Ένα οικοσύστημα με αυξημένη προστιθέμενη αξία που κάνει τη διαφορά και ανταποκρίνεται σε ξεκάθαρα ταυτοποιημένες δράσεις.

SILMO M@TCH

Μία εφαρμογή που θα σας διευκολύνει στις συναντήσεις σας, τις ανταλλαγές, και θα πολλαπλασιάσει τις επιχειρηματικές σας επαφές.

SILMO ACADEMY

Επιτάχυνση δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να είστε πάντα ενήμεροι για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της όρασης.

SILMO D’OR

Ένα εμβληματικό βραβείο που επιβραβεύει το ταλέντο και την τεχνογνωσία ενός ολόκληρου επιστημονικού κλάδου. Ο κατάλογος των επιτυχιών της
SILMO D’OR είναι πολυαναμενόμενος κάθε χρόνο.

SILMO NEXT
Μία καινοτομία 2018 που συγκεντρώνει όλα όσα αφορούν την προοπτική, την καινοτομία και τις τάσεις. Όπως ένα “think tank” έχει στόχο να βοηθήσει τους επισκέπτες και τους εκθέτες
να προβλέψουν τις αλλαγές εν εξελίξει και να σχεδιάσουν το μέλλον της οπτικής και των οπτικών ειδών.

SILMO LIVE
Η έκθεση αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για τους εκθέτες και για τους επισκέπτες μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης και εορταστικών δραστηριοτήτων.

SILMO FAMILY
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ιδιαιτερότητα των αγορών η SILMO προτείνει στρατηγική επέκταση με ένα δίκτυο επαγγελματικών εκθέσεων ανοιχτό σε όλο τον κόσμο: SILMO Istanbul, SILMO Bangkok και SILMO Sydney.