Αθήνα,  25 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, με την από 3/9/2018 απόφαση του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1712/1987 και του ισχύοντος καταστατικού ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη της Ένωσης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30/9/2018 και ώρα 10.30 πμ, στα Γραφεία της Π.Ε.Ο.Ο. επί της οδού Μενάνδρου αριθ.49, 4ος όροφος (τηλ 210 5232616 και fax 210 5232664) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης

2. Τοποθετήσεις μελών για διάφορα θέματα που προκύπτουν

3. Έγκριση Ισολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019.

4. Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο

5. Διάφορα

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Κυριακή 7/10/2018 στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τότε αυτή  θα συνέλθει οριστικά την μεθεπόμενη Κυριακή 14/10/2018 στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών που θα ταξιδέψουν παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή 14/10/2018  και ώρα 10.30 π.μ.  στα Γραφεία της Π.Ε.Ο.Ο. επί της οδού  Μενάνδρου αριθ.49, 4ος όροφος κατά την οποία η Γεν .Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Συνάδελφοι,

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ της ΠΕΟΟ

Δείτε το ή εκτυπώστε το σε pdf