Μαρούσι, 01/08/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15-06-2018, που αφορά στη διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ μετατίθεται για την 1-10-2018, κατόπιν της έκδοσης τροποιητικής υπουργικής απόφασης (ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 59311, ΦΕΚ Β’/3147/2018). Με νεότερη ανακοίνωσή μας και σε εύλογο χρόνο πριν την εφαρμογή αυτής, θα ενημερώσουμε τόσο τους πολίτες όσο και τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών για τις λεπτομέρειες της νέας διαδικασίας.

Ο Αντιπρόεδρος
Π. Γεωργακόπουλος

Δείτε το ή εκτυπώστε το σε pdf