Το MOON στοχεύει στη βελτίωση της διάγνωσης των κύριων οφθαλμικών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών μέσω της ανάπτυξης της οπτικής τεχνολογίας.
Η νέα διαγνωστική πλατφόρμα συνδυάζει τη δύναμη των συμπληρωματικών μορφών, όπως η τοπογραφία οπτικής συνοχής, η απεικόνιση φθορισμού και η
φασματοσκοπία Raman. Το MOON περιλαμβάνει επικύρωση του πολυτροπικού διαγνωστικού συστήματος σε κλινικό περιβάλλον που επικεντρώνεται στον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας και στη νόσο του Αλτσχάιμερ ως υποκατάστατα για άλλες σημαντικές ασθένειες που επηρεάζουν το ανθρώπινο μάτι και
τον εγκέφαλο.
Το μάτι χρησιμεύει ως παράθυρο στον εγκέφαλο, καθώς ο νευρικός ιστός του αμφιβληστροειδούς επηρεάζεται εξίσου από τις κύριες νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως ο ίδιος ο εγκεφαλικός ιστός. Επομένως, τα έγκαιρα σημάδια της νόσου μπορούν να διαγνωσθούν σε πρώιμη κατάσταση με έναν αντικειμενικό τρόπο.
Αυτό θα είχε τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους καθώς και στα ίδια τα εθνικά συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης.

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 732969 (MOON). Είναι μια πρωτοβουλία της Δημόσιας και Ιδιωτικής Σύμπραξης Φωτονικής. www.photonics21.org, https://moon2020.meduniwien.ac.at/