Λευτέρης Καραγεωργιάδης
Οπτομέτρης
Από τη θεωρία στην πράξη 

Επιμέλεια-Συνεντεύξεις: Έλενα-Νατάσα Καΐτσα

Η ημερίδα για την αποκατάσταση χαμηλής όρασης που διοργανώθηκε από το περιοδικό Οπτικά Νέα υπό την αιγίδα της ΠΕΟΟ,
σίγουρα συγκέντρωσε πολλούς συναδέλφους τους οποίους ενδιαφέρει το θέμα και εφόσον οι αιτήσεις για επιπλέον εκπαίδευση ήταν αρκετές, θα γίνει προσπάθεια μίας σύντομης σύνοψης των βασικών σημείων που ο ειδικός πρέπει να έχει υπόψιν του ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή κλινική πράξη και αποκατάσταση των
ασθενών.
Πρωτόκολλο εξέτασης ασθενών:
1. Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση και αντίληψη οπτικού πεδίου
2. Έλεγχος απόδοσης βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη
3. Κερατομετρία/τοπογραφία, ως αντικειμενική εκτίμηση αστιγματισμού
4. Σκιασκοπία, ως εκτίμηση οπτικών μέσω και αντικειμενικής διάθλασης
5. Διάθλαση μακρινής απόστασης. Βήματα 1.00 ή 2.00 D
6. Νέα συνταγογράφηση μόνο εφόσον αποδίδει αξιόλογο αποτέλεσμα
7. Διάθλαση κοντινής απόστασης. Με ADD 4.00D, μεγάλου μεγέθους οπτότυπα
8. Διόφθαλμη εκτίμηση. Συχνά τα βοηθήματα αποδίδουν μονόφθαλμα
9. Επιλογή φωτισμού και έντασής του
10. Καταγραφή δεδομένων, με επιπλέον στοιχεία διόρθωσης για διαφορετικές αποστάσεις και δεδομένα φωτισμού

Γενικός κανόνας εύρεσης αναγκαίας μεγέθυνσης για οποιαδήποτε απόσταση
Αναγκαία μεγέθυνση = Μέγεθος γραμμάτων που αναγνωρίζονται/Μέγεθος γραμμάτων που χρειάζεται να διαβαστούν.

Αλλοιώσεις οπτικού πεδίου
Εφόσον καταγραφεί και ποσοτικοποιήθει οι πιο συνήθεις επιλογές είναι η χρήση πρισμάτων ή/και παραπομπή στον ειδικό εκπαίδευσης κινητικότητας.

Φωτοευαισθησία, φωτοφοβία
Η αιτιολογίες μπορεί ναι είναι, αλφισμός, ανιριδία, rod monochromacy κ.λπ. Η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται με επιλεκτικά φίλτρα απορρόφησης του φάσματος και με κατά παραγγελία προσθετικούς φακούς.

Διόφθαλμη λειτουργία/ανωμαλίες
Μετεγχειρητική διπλωπία, δυσκολία οπτικής αντίληψης, σύνδρομο Charles Bonnet. Η αντιμετώπισή τους ποικίλει από χρήση πρισματικών διορθώσεων, έως συμβουλευτική ή παραπομπή σε ειδικό ψυχικής υγείας, ενημερωμένο βέβαια για ανάλογες καταστάσεις.

Στόχοι των ασθενών με σειρά σπουδαιότητας για τους ίδιους
1. Ανεξαρτησία
2. Διάβασμα βιβλίων
3. Μετακίνηση σε διαφορετικά μέρη
4. Παρακολούθηση τηλεόρασης
5. Ταξίδια
6. Πραγματοποίηση αγορών
7. Διάβασμα εφημερίδας
8. Μαγείρεμα
9. Κηπουρική
10. Αναγνώριση αριθμών λεωφορείων
11. Ανάγνωση αλληλογραφίας
12. Οδήγηση
*Σύμφωνα με έρευνα στην Μ. Βρετανία (NHS)

Επιλογή φωτισμού/συνθηκών αντίθεσης
Είναι σημαντική η δοκιμή των τύπων και της ένταση του φωτισμού κατά την αξιολόγηση στο χώρο εξέτασης. Το ίδιο σημαντική είναι και η επεξήγηση στον ασθενή για τα είδη φωτισμού που τον βοηθούν και χρειάζεται, όπως επίσης και οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσεις για τον φωτισμό στους χώρους που κινείται.

Τύποι βοηθημάτων και κύρια χαρακτηριστικά
◗ Μεγεθυντικοί φακοί χειρός – Εύκολη πρόσβαση και αυτόνομος φωτισμός
◗ Πρισματικά ισχυρά γυαλιά – Κοινή αισθητική
◗ Κοντινά τηλεσκοπικά γυαλιά – Συγχώνευση διόρθωσης και αμεσότητα χρήσης
◗ Μακρινά τηλεσκοπικά γυαλιά – Αυτονομία κίνησης
◗ Επιτραπέζιοι φακοί – Σταθερή απόσταση
◗ Ηλεκτρονικά συστήματα φορητά ή επιτραπέζια – Πολλαπλές επιλογές μεγέθυνσης/αντίθεσης
◗ Ηλεκτρονικά συστήματα που φοριούνται – Πολλαπλές επιλογές μεγέθυνσης/αντίθεσης
◗ Γυαλιά διεύρυνσης οπτικού πεδίου – Εξατομίκευση στην περιοχή του πεδίου
◗ Επιλεκτικά φίλτρα για φωτοφοβία/ενίσχυση αντίθεσης – Μείωση θάμβους και βελτίωση αυτονομίας κίνησης σε διαφορετικούς χώρους

Η αξιολόγηση των ασθενών με μειωμένη όραση χρειάζεται αρκετό χρόνο, λόγω του λεπτομερούς ιστορικού και συνθηκών καθημερινής διαβίωσης, της δυσκολίας διάθλασης, την επι-λογή διορθώσεων σε διαφορετικές αποστάσεις και συνθήκες φωτισμού, του ρυθμού απαντήσεων του ασθενή που είναι αναμενόμενα πιο αργός
λόγω της δυσκολίας όρασης, της επεξήγησης του νέου τρόπου όρασης και λειτουργίας, της επιβεβαίωσης ότι o ασθενής έχει κατανοήσει όλα όσα αναφέρθηκαν. Συνεπώς η πρώτη επίσκεψη είναι αναμενόμενο να διαρκέσει περίπου μία ώρα. Επίσης σημαντικές είναι οι επισκέψεις επανελέγχου που φυσικά έχουν πολύ λιγότερη χρονική διάρκεια, έτσι ώστε να παρακολουθηθεί η απόδοση και να διορθωθούν τυχόν λάθη χρήσης των βοηθημάτων από τον ασθενή.

Ενδεικτικά κοστολόγια για το κοινό, βοηθημάτων όρασης
Μεγεθυντικοί φακοί με ή χωρίς φωτισμό 40 -110 ευρώ
Επιτραπέζιοι φακοί με ή χωρίς φωτισμό 120 – 250 ευρώ
Πρισματικά κοντινά 140 – 180 ευρώ
Μεγεθυντικά clipon 100 – 140 ευρώ
Τηλεσκοπικά κοντινά 250 – 300 ευρώ
Τηλεσκοπικά μακρινά 250 – 550 ευρώ
Ηλεκτρονικά φορητά 550 – 1200 ευρώ
Ηλεκτρονικά γραφείου 1.800 – 4.500 ευρώ
Φωτιστικά υψηλής αντίθεσης 90 – 180 ευρώ

Η οργάνωση τμήματος αποκατάστασης χαμηλής όρασης προϋποθέτει την ύπαρξη χώρου εξέτασης τουλάχιστον, απομονωμένο από τους υπόλοιπους χώρους της επιχείρησης, κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας όρασης και διαγνωστική σειρά βοηθημάτων που προτείνονται και δοκιμάζονται από τον ασθενή για την
απόδοση και τη χρήση τους.