Προμηθευτής: ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διακριτικός Τίτλος: PREMIUM VISION
Διεύθυνση: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 2
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιοχή: ΚΕΝΤΡΟ
Τ.Κ.: 54622
Τηλέφωνο: 2310226111 – 2312315160
Φαξ: 2102202858
Web site: www.nonax.gr
Email: [email protected]
Brands NOVAX
PREMIUM VISION
THE C-ZONE
NIDEK
MEDIZS