Παραθέτουμε την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή ο Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου και ο Βουλευτής Αχαΐας και αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Ιάσων Φωτήλας με θέμα: «Στο περιθώριο θέτει τους οπτικούς το Υπουργείο Υγείας».

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας
Θέμα:
Στο περιθώριο θέτει τους οπτικούς το Υπουργείο Υγείας
Κύριε Υπουργέ,
Με τον νόμο Ν. 4486/07.08.2017 «Σύσταση ΝΠΔΔ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» (ΦΕΚ Α΄115/07.08.2017), έχει συσταθεί ΝΠΔΔ το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και έχει σκοπό ανάμεσα σε όλα τα άλλα «….α) την προαγωγή και ανάπτυξη της οπτικής οπτομετρίας ως ανεξάρτητης αυτόνομης επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο,
β) την προστασία του επαγγέλματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί οπτικών–οπτομετρών και οπτικών καταστημάτων και γ) την υπεράσπιση των μελών του κατά την συνεργασία τους με ασφαλιστικούς φορείς και συνεταιρισμούς…».
Στο άρθρο 93 παρ. 1 («Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή») του άνω νόμου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εννεαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου όπου θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέχρι και την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (ενημέρωση οπτικών-οπτομετρών, εγγραφή των μελών, συγκρότηση Περιφερειακών Τμημάτων, διεξαγωγή εκλογών κ.λπ.).
Έχει περάσει ένα ολόκληρο έτος μετά την δημοσίευση του άνω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενώ η «Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών» σύμφωνα με την άνω διάταξη έχει προτείνει από 12.08.2017 μέλη για την συγκρότηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου, ο κ. Υπουργός δεν προέβη σε κάποια ενέργεια, παραλείποντας με αυτό τον τρόπο να διορίσει προσωρινή διοίκηση σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος .
Κατόπιν αυτών,
Ερωτάστε:
1) Για ποιο λόγο έχει περάσει ένα έτος και δεν έχετε ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος στην έκδοση απόφασης περί ορισμού Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής του ΝΠΔΔ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ»;
Την ίδια στιγμή μάλιστα, που σε συνέχεια της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου και της αιφνίδιας, καταχρηστικής και άνευ διαβούλευσης αποφάσεως του κ. Υπουργού περί της αλλαγής του τρόπου που θα παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γυαλιά οράσεως, ο ίδιος «έσπευσε» κυριολεκτικώς την επόμενη ημέρα (15.06.2018) να εκδώσει και δημοσιεύσει στο ΦΕΚ (2284Β/15.06.2018) την υπ’ αριθμ. 46633/2018 ΥΑ με την οποία, σύμφωνα και με τον ψηφισθέντα νόμο, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης «οπτικών ειδών–γυαλιών οράσεως», η οποία απόφαση και διαδικασία ευρίσκει σθεναρά αντίθετους όλους τους οπτικούς-οπτομέτρες της χώρας;
2) Καθίσταται πλέον βάσιμη η ερώτηση-απορία, μήπως δεν πρόκειται περί απλής «αμέλειας», αλλά αποτελεί εμφανώς μεθόδευση, ώστε να μην συμμετέχουν ως κοινωνικοί εταίροι σε καμία διαβούλευση, να μην «ακούγονται» οι απόψεις τους και να εξαναγκασθούν ως «αντάλλαγμα» να υποκύψουν σε μια συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ με απαράδεκτους και καταστροφικούς για αυτούς όρους;