Αρ.Πρωτ: 8737 Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2018

Προς ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κύριοι,

Σχετικά με το από 21/2/2018 δημοσίευμα της εφημερίδας σας, που αφορά τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ οπτικά καταστήματα, προκειμένου για την ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων – καταναλωτών, σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει γνωστοποιήσει επισήμως, ως έχει υποχρέωση, ποιά οπτικά καταστήματα ανά περιοχή έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό, αλλά αρκέσθηκε σε μια παντελώς αόριστη και αμφισβητούμενη ως προς την ακρίβειά της ανακοίνωση, η οποία όχι μόνο δεν πληροφορεί το κοινό, αλλά μάλλον σκοπίμως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.

  2. Οι Οπτικοί – οπτομέτρες της χώρας έχουν πρόταση που εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους και επαναλαμβάνουν την πλήρη αντίθεσή τους με την προτεινόμενη από τον Οργανισμό λεόντειο σύμβαση συνεργασίας.

  3. Η ενημέρωση που η ΠΕΟΟ έχει από τους συναδέλφους είναι παντελώς αντίθετη από την εμφανιζόμενη από τον ΕΟΠΥΥ πραγματικότητα.

Παρακαλούμε για την άμεση δημοσίευση της θέσης μας, ώστε να ενημερωθούν ορθά οι πολίτες.

Με τιμή,

Για το ΔΣ της ΠΕΟΟ,

————————- ———————–

Κατσαβός Παναγιώτης                                                  Στέλιος Μυλόβας

   Πρόεδρος                                                                        Γεν. Γραμματέας