Αρ. Πρωτ.8715                                                                                               Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών  την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στο ΕΒΕΑ,  Ακαδημίας 7,   ΤΚ: 10671,   Αθήνα

  1. Εκλογή προεδρείου της Συνέλευσης
  2. Σύμβαση ΕΟΠΥΥ .

 

Η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη,

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της  Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών.