ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                     Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών  την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΕΟΟ, (Μενάνδρου 49, 104 37, Αθήνα), με θέματα :

  1. Εκλογή προεδρείου της Συνέλευσης
  2. Σύμβαση ΕΟΠΥΥ .

 

Η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη,

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της  Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών.

————————-                                                         ———————–

Κατσαβός Παναγιώτης                                                     Μυλόβας Στέλιος

Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας