Αρ.Πρωτ:  9016-9017-9018-9019                                                                       Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

-Υπουργό Υγείας, κο Κικίλια Βασίλειο

-Υφυπουργό Υγείας, κο Κοντοζαμάνη Βασίλειο

-Υπουργό Ανάπτυξης κο Άδωνι Γεωργιάδη

Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κο Χαρδαλιά Νικόλαο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αξιότιμε Κε Υπουργέ,

Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης και για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα στην από 16.03.2020 ανακοίνωση την οποία εκδώσατε,  συμπεριλάβατε ανάμεσα στα καταστήματα που εξαιρούνται της απόφασης περί αναστολής λειτουργίας και θα παραμείνουν ανοιχτά και τις ‘’επισκευές οπτικών’’.

Η συγκεκριμένη διατύπωση δημιούργησε ζητήματα σαφήνειας στον επαγγελματικό μας κλάδο καθόσον στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους καταστήματα (ούτε φυσικά σχετικός ΚΑΔ), παρά μόνο οπτικά, αδειοδοτούμενα από την πολιτεία στα οποία εργάζονται οπτικοί-οπτομέτρες. Επιπλέον δέον όπως ληφθούν υπόψη και οι εξής ιδιαιτερότητες που αφορούν την λειτουργία των οπτικών καταστημάτων : Οι εργασίες που εκτελούνται σε ένα οπτικό κατάστημα χρήζουν προσωπικής επαφής με τον καταναλωτή και μάλιστα σε απόσταση 40 εκατοστών (“πρόσωπο με πρόσωπο”) και αρκετές φορές απαιτούν χρόνο πέραν των δεκαπέντε λεπτών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ εφαρμόζονται στο πρόσωπο του καταναλωτή.  Η επαφή των προϊόντων με το δέρμα και βιολογικά υγρά του ατόμου (ιδρώτας, δάκρυ κλπ) είναι αναπόφευκτη. Η εργασία μας ως εκ τούτου απαιτεί απόσταση εργασίας μικρότερη από αυτή που ορίζεται ως ασφαλής για την μετάδοση ενός ιού.  Η εφαρμογή των γυαλιών στο πρόσωπο του πελάτη, η λήψη βιομετρικών χαρακτηριστικών για την κατασκευή των γυαλιών οράσεως, η εφαρμογή φακών επαφής, η ταμειακή δοσοληψία κλπ είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της καθημερινότητας μας. Ομοίως επισημαίνεται ότι ο καταναλωτής εφαρμόζει στο πρόσωπό του αρκετές δεκάδες σκελετούς οράσεως για να επιλέξει για την αγορά του, με συνέπεια να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η απολύμανση των προϊόντων κάθε φορά. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα του λιανικού εμπορίου των οπτικών την περίοδο αυτή εν όψει της πανδημίας του COVID 19, θέτουν καθημερινά την υγεία τους σε αρκετά υψηλό κίνδυνο.

Περαιτέρω είναι καταφανής και η οικονομική ζημία που θα υποστεί ο επαγγελματίας οπτικός-οπτομέτρης καθόσον με δεδομένη την παραμονή των πολιτών στην οικία τους κατ’ ουσίαν δεν υφίσταται σήμερα καταναλωτικό κοινό με συνέπεια τα οπτικά καταστήματα να επιβαρύνονται άνευ λόγου με κόστος λειτουργίας χωρίς όμως έσοδο. Φυσικά η “τυπική” λειτουργία τους θα τους αποκλείσει άδικα από κάθε τυχούσα ευεργετική διάταξη για τους επαγγελματίες που θα υποστούν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από τα ληφθέντα μέτρα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να αποσαφηνισθεί η κατάσταση. Προφανώς οι οπτικοί-οπτομέτρες τίθενται στην διάθεση του κοινού-ασθενή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Με τιμή,

Για το ΔΣ της ΠΕΟΟ,

Κατσαβός Παναγιώτης                                                                        Μυλόβας Στέλιος

Πρόεδρος                                                                                      Γεν. Γραμματέας