Πόσο επηρεάζει ένα διαστημικό ταξίδι την όραση των αστροναυτών;

Κατά την επιστροφή τους από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες παρουσίαζαν αλλαγές στη δομή των ματιών τους. Σύμφωνα με το Πανεπιστημίου του Χιούστον το φαινόμενο αυτό ονομάζεται νευρο-οφθαλμικό σύνδρομο που σχετίζεται με τη διαστημική πτήση, ή SANS, και έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της NASA εδώ και αρκετά χρόνια. Ο οπτομέτρης Nimesh Patel, βοηθός καθηγητής στο UH δημοσίευσε μία μελέτη στο περιοδικό JAMA Ophthalmology που ποσοτικοποιεί μερικές από τις αλλαγές χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται απεικόνιση οπτικής συνοχής τομογραφίας. «Μελετήσαμε τα δεδομένα πριν και μετά την πτήση από 15 αστροναύτες που είχαν περάσει χρόνο στον διαστημικό σταθμό και ανίχνευσαμε αλλαγές στη μορφολογία των ματιών», δήλωσε ο Nimesh Patel. «Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι σε άτομα που εκτίθενται σε μακρόχρονη μικροβαρύτητα, υπάρχει αλλαγή στη θέση του ανοίγματος της μεμβράνης Bruch, αύξηση του πάχους του αμφιβληστροειδούς πλησιέστερα στο περιθώριο της κεφαλής του οπτικού νεύρου,
και αύξηση της αναλογίας των οφθαλμών με χοριοειδείς πτυχώσεις». Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στους αστροναύτες είναι
αποτέλεσμα των μετατοπίσεων των τροχιακών και κρανιακών υγρών που σχετίζονται με μικρο- βαρύτητα. Ο Patel είπε ότι ελπίζει κάποια μέρα τα ευρήματά του θα έχουν εφαρμογές για τη φροντίδα των ασθενών.