ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας για την πανδημία του ιού COVID-19 όπως χαρακτηρίστηκε

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επανερχόμαστε για την συμπλήρωση και διεύρυνση των μέτρων που πρέπει να λάβουμε.

Η εργασία μας απαιτεί να τηρούμε μικρότερη απόσταση, από αυτή που ορίζετε ως ασφαλής για την μετάδοση ενός ιού, από τον πελάτη που εξυπηρετούμε.

Η εφαρμογή των γυαλιών στο πρόσωπο του πελάτη, η λήψη βιομετρικών χαρακτηριστικών για την κατασκευή των γυαλιών οράσεως, η εφαρμογή φακών επαφής, η ταμειακή δοσοληψία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της καθημερινότητας μας.

Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, προστασίας του καταναλωτικού κοινού και κατ’ επέκταση μέτρα που οδηγούν στην μείωση της διασποράς του ιού COVID-19 στον γενικό πληθυσμό:

• Συχνό καθαρισμό των χεριών με σαπούνι για τουλάχιστον είκοσι (20) δευτερόλεπτα. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα σαπουνίσματος χρήση απολυμαντικά χεριών αλκοολικού διαλύματος τουλάχιστον 60%.

• Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μάτια, την μύτη και το στόμα χωρίς να έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός των χεριών όπως αναφέρετε παραπάνω.

• Ο οπτικός – οπτομέτρης και το προσωπικό του καταστήματος είναι αναγκαίο να φορούν γάντια, μάσκα προστασίας και γυαλιά κατά την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος.

• Να μην βρίσκονται περισσότερα των δυο ατόμων ταυτόχρονα, πλέον του προσωπικού που απασχολείτε, στον χώρο του καταστήματος. Οι λοιποί πελάτες πρέπει να περιμένουν στην σειρά τους εκτός του χώρου του καταστήματος.

• Να τηρείτε η υποχρεωτική απόσταση του ενός μέτρου από τον πάγκο εξυπηρέτησης του καταστήματος.

• Οι πελάτες εντός του καταστήματος να τηρούν την απόσταση των δυο μέτρων μεταξύ τους.

• Να δοκιμάζονται γυαλιά ηλίου και οράσεως που πραγματικά ενδιαφέρουν και όχι άσκοπες δοκιμές και φωτογραφήσεις αυτών.

• Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή, όπως τραπέζια, πάγκοι ταμείου, πόμολα πόρτας, γραφεία, τηλέφωνα, χειρολαβές, βρύση και νεροχύτη καθώς και αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με τον πελάτη.

• Εάν οι επιφάνειες είναι λερωμένες καθαρίστε πρώτα με απορρυπαντικό ή σαπούνι και νερό πριν την αντισηψία. Για αποτελεσματική αντισηψία χρησιμοποιείτε χλώριο ή αλκοόλη τουλάχιστον 70%.

Με αίσθημα ευθύνης μπροστά στην πρωτοφανή πανδημία της εποχής μας από τον COVID-19 με απώτερο σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να τηρήσουν τα παραπάνω μέτρα.

Το ΔΣ της ΠΕΟΟ θα εξακολουθεί να σας ενημερώνει για όλες τις περαιτέρω εξελίξεις για το θέμα. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεστε υπεύθυνα απο τον ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και να ακολουθείτε τις οδηγίες τους.

Αθήνα 15-03-2020                                             Για το ΔΣ της ΠΕΟΟ

Ο Πρόεδρος                                                                                                                  Ο Γ.Γραμματέας

Παναγιώτης Κατσαβός                                                                                                Στέλιος Μυλόβας