• Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

  Published On: 27 Ιανουαρίου, 2022

  Ξεκινά από την Παρασκευή (29/10), η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω της απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Όπως διευκρινίζεται, το εν λόγω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με [...]

 • Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

  Published On: 12 Δεκεμβρίου, 2012

  Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν σπουδαστές των Α.Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε.), για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους. Η επιχορήγηση που λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης, που κατέβαλε ο εργοδότης στον ασκούμενο, η οποία [...]

 • Επωφεληθείτε το νέο σχέδιο νόμου και μειώστε τις εισφορές σας προς ΟΑΕΕ μέχρι τις 31/12/2014

  Published On: 3 Ιουλίου, 2012

  Αίτηση κατάταξης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους κατά μία ή δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη [...]

 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

  Published On: 26 Ιουνίου, 2012

  Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που [...]

 • Δύο νέα προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Αφορά επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σκοπός των προγραμμάτων είναι να δημιουργηθούν συνολικά 65.000 νέες θέσεις

  Published On: 25 Νοεμβρίου, 2010

  Σε αυτά τα προγράμματα ο εργοδότης δεν θα καταβάλει στους οικείους Ασφαλιστικούς Φορείς το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), που επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ μέσω των προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ – ΟΑΕΔ. Οι εργοδότες θα καταβάλλουν [...]

 • Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικο

  Published On: 25 Οκτωβρίου, 2010

  To πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αρχίσει στις 21-10-2010 σύμφωνα με την με αριθμ. Β 138138/21-10-2010 [...]