Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Ο. Ο.

Με θέμα την σύμβαση του ΕΟΠΥΥ.

11 Ιανουαρίου 2018

  1. Άμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

  2. ΟΧΙ στην προτεινόμενη σύμβαση.

  3. Νέο σχέδιο συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασφαλισμένοι και να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες του Οργανισμού.

  4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. ώστε να αντιμετωπισθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

  5. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για εξωδικαστική ή δικαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.

  6. Στην διυπουργική απόφαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Οπτικών-Οπτομετρών, να απαλειφθεί ο όρος για την εποπτεία οφθαλμιάτρου.

  7. Το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας να παραμείνει αυτόνομο όπως ισχύει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες.

Αθήνα 11-2-2018                                                   Το Προεδρείο της ΓΣ