Με μεγάλη συμμετοχή 412 μέλη και την παρουσία πολλών ακόμα συναδέλφων μελών όλων των συλλόγων Οπτικών, έγινε η έκτακτη Γ.Σ. της ΠΕΟΟ με μοναδικό θέμα την σύναψη ή οχι σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Το αποτέλεσμα ήταν ομόφωνα οχι σε αυτήν την σύμβαση. Η απόφαση της Γ.Σ. δημοσιεύεται πιο κάτω. Το ΔΣ της ΠΕΟΟ ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα μεσα απο το site και την σελίδα της ΠΕΟΟ.

Αθήνα 23-01-2018

το Δ.Σ. της ΠΕΟΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. της 21ης Ιανουαρίου 2018

1. Ρύθμιση και αναγνώριση οφειλών προηγούμενων ετών.

2. Μη υπογραφή σύμβασης με τη μορφή της προτεινόμενης.

3. Πρόταση να πληρώνεται ο ασφαλισμένος.

4. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση να τεθεί σε Γενική Συνέλευση.

5. Εξουσιοδότηση του ΔΣ της Π.Ε.Ο.Ο προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

6. Εξουσιοδότηση του ΔΣ της Π.Ε.Ο.Ο για εξωδικαστική η δικαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων με τον ΕΟΠΥΥ.

H Γενική Συνέλευση των Μελών της Π.Ε.Ο.Ο