Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» (ΠΕΟΟ) έχοντας γίνει αποδέκτης από τα μέλη της ερωτήσεων και αποριών εν σχέσει με την νεοσυσταθείσα «Ομοσπονδία Συλλόγων Οπτικών & Οπτομετρών Ελλάδος» διευκρινίζει τα εξής:

  1. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» (ΠΕΟΟ) αποτελεί νόμιμα συνεστημένο αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, διέπεται δε από τις ανάλογες διατάξεις των νόμων. Αποτελεί, ως γνωστό, το παλαιότερο σωματείο οπτικών και οπτομετρών της χώρας. Ο αριθμός των μελών της είναι πολλαπλάσιος και ασύγκριτα μεγαλύτερος από κάθε άλλο σωματείο οπτικών-οπτομετρών στη χώρα. Όργανα διοίκησης αποτελούν η ΓΣ και το ΔΣ σύμφωνα με το καταστατικό της. Η ΠΕΟΟ εκ του νόμου τηρεί το μητρώο των οπτικών και οπτομετρών, συμμετέχει στις Επιτροπές Ελέγχου των Περιφερειών. Είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο σωματείο. Εκπροσωπεί τα μέλη της και μεριμνά για τη ευόδωση των καταστατικών σκοπών της. Πρωτοστατεί δε όλα τα έτη της λειτουργίας της σε κάθε ενέργεια με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μελών της οπτικών και οπτομετρών.
  2. Η ΠΕΟΟ δεν είχε καμία γνώση, δεν εκλήθη και ως εκ τούτου δεν έλαβε μέρος σε καμία συζήτηση για δημιουργία Ομοσπονδίας συλλόγων, ώστε να εκφράσει επισήμως τις απόψεις της. Πολλώ δε μάλλον, δεν γνωρίζει τις καταστατικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες επρόκειτο να ιδρυθεί, αλλά και την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων της ιδρύσεώς της.
  3. Η ΠΕΟΟ ξεκάθαρα επισημαίνει, ότι σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρεί την ένωση συλλόγων ανά τη χώρα ουσιαστικής σημασίας με τις σημερινές συνθήκες. Συγκεκριμένως:

α) Η ένωση συλλόγων σωματειακής μορφής από ορισμένους και μόνο συλλόγους οπτικών-οπτομετρών, που προσφάτως ιδρύθηκαν και δραστηριοποιούνται ανά την Ελλάδα, αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο των συγκεκριμένων και μόνο συλλόγων, το οποίο προσωρινώς διοικείται από προσωρινή διοικούσα επιτροπή, εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του, τα οποία κι αυτά υποχρεούνται να εκπροσωπούνται νομίμως και να λειτουργούν στα πλαίσια των καταστατικών τους δεσμεύσεων και του νόμου, κι όχι το σύνολο των οπτικών-οπτομετρών. Δεν αποτελεί δε εν γένει «όργανο ανώτερο των συλλόγων», αλλά όργανο ανώτερο των συγκεκριμένων συλλόγων-μελών της,

β) Η ένωση συλλόγων σωματειακής μορφής δεν συνιστά με κανένα τρόπο επίσημο, θεσμικό συνδικαλιστικό ή άλλο όργανο για το σύνολο των οπτικών-οπτομετρών, αφού είναι γνωστό ότι τα αστικά μη κερδοσκοπικά σωματεία δεν διασφαλίζουν επαγγελματικά συμφέροντα, αλλά εκπροσωπούν μόνο τα μέλη τους εντός των σκοπών του καταστατικού τους. Κατά συνέπεια, είναι τουλάχιστον άστοχο, αναληθές, αρκούντως αλαζονικό και νομικώς αβάσιμο να θεωρεί κανείς ότι η όποια ένωση μερικών και μόνο συλλόγων αποτελεί «…θεσμικό όργανο έκφρασης του επαγγέλματος και το μοναδικό αρμόδιο και αναγνωρισμένο συνομιλητή των κρατικών υπηρεσιών, του υπουργείου υγείας, των ασφαλιστικών οργανισμών και των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας..»,

γ) Η ένωση συλλόγων σωματειακής μορφής δεν προσδίδει καμία επιπλέον δυνατότητα για οιαδήποτε νομική ή άλλη ενέργεια στον κλάδο,

δ) Ουδείς και μάλιστα απαξιώνοντας προσπάθειες, αγώνες, θυσίες και κόπους συναδέλφων, επί πολλά έτη, δικαιούται να «…παίρνει δικαιωματικά πλέον τη σκυτάλη…», αλλά τουναντίον οφείλει να σέβεται, να εκτιμά και να μην αναγορεύεται χωρίς εξουσιοδότηση σε αυτόκλητο σωτήρα και εκπρόσωπο ολόκληρου του κλάδου των οπτικών και οπτομετρών. Ιδιαίτερα δεν προάγεται με τον τρόπο αυτό η πολυθρύλητη …ενότητα για την οποία όλοι θεωρητικώς πασχίζουν, υπό το πρίσμα όμως μάλλον ιδιοτελών επιδιώξεων.

  1. Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει του Ν. 4486/07.08.2017 «Σύσταση ΝΠΔΔ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» ιδρύθηκε ΝΠΔΔ ακριβώς με σκοπό να αποτελέσει το πραγματικό θεσμικό μέσο εκπροσώπησης του κλάδου μας. Εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής αποφάσεως περί διορισμού προσωρινής διοίκησης, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του.
  2. Παρά ταύτα, η δημιουργία της συγκεκριμένης ενώσεως, στο βαθμό που πραγματικά θα επιδιώξει και θα ενεργεί με μοναδικό σκοπό το συμφέρον του κλάδου, θα μας βρει συμπαραστάτες και αρωγούς σε κάθε προσπάθεια. Απαρέγκλιτος όρος φυσικά αποτελεί ο αμοιβαίος σεβασμός και η τήρηση του νόμου και της ηθικής. H εκτίμησή μας προς κάθε συνάδελφο και ο σεβασμός σε κάθε προσπάθεια που προάγει τα επαγγελματικά μας συμφέροντα είναι δεδομένα. Άλλωστε διευκολύνει πρακτικώς και την ΠΕΟΟ η ένωση των μικρών αυτών σωματείων σε ένα μεγαλύτερο εν σχέσει με την συνεννόηση και επικοινωνία.
  3. Η ΠΕΟΟ προσέφυγε ενώπιον του ΣτΕ (δαπανώντας χρήμα, χρόνο και κόπο), ως είχε ηθική υποχρέωση έναντι του κλάδου και άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά του νέου τρόπου αποζημιώσεως οπτικών ειδών που προσπαθεί να επιβάλει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΠΥ και των σχετικών νόμων και διατάξεων. Είναι λαμπρή ευκαιρία για την νεοϊδρυθείσα ένωση των σωματείων (της Ρόδου, της Βορείου Ελλάδος, της Λάρισας, της Αθήνας, των Σερρών και της Πάτρας) να μας συνδράμει νομικώς κατά την δικάσιμο της 15.01.2019, οπότε και έχει ορισθεί η εκδίκαση της αιτήσεως και να αποδείξει και ουσιαστικά την … ενότητα και την επιδίωξη κοινών σκοπών.

Τέλος, τονίζουμε και πάλι προς κάθε κατεύθυνση ότι οι οπτικοί-οπτομέτρες παραμένουμε ενωμένοι, σταθεροί στις θέσεις μας, δεν υποκύπτουμε και θα συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια να διεκδικούμε την επιβίωση των επιχειρήσεών μας