Οι γνωστοί πλέον και μη εξαιρετέοι στο χώρο μας «συνάδελφοι», οι οποίοι μάλιστα εμφανίζονται να εκπροσωπούν δήθεν πανελλαδικά στους οπτικούς – οπτομέτρες, μέσω του «δευτεροβαθμίου οργάνου του εαυτού τους»,  συνεχίζουν την διχαστική, υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά. Στη νέα ανακοίνωση τους δεν επιβεβαιώνουν απλώς την αήθη συμπεριφορά τους, αλλά κυρίως παραπληροφορούν τους συναδέλφους και αποδεικνύονται επικίνδυνοι για τον κλάδο και επιεικώς ανενημέρωτοι και αδιόρθωτα ημιμαθείς.

Τα μέλη των αστικών σωματείων οφείλουν να τηρούν το καταστατικό σύμφωνα με τις αρχές του οποίου αυτά λειτουργούν. Έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορούν δε, να ανήκουν σε περισσότερα σωματεία.

Το ΝΠΔΔ είναι γεγονός και θεσμοθετημένο. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύουν και τα δύο που αναφέρονται στην «ανακοίνωση», δηλαδή «..να μην υφίσταται..» αλλά και «…λόγω της νομοθέτησης…»!!

Το ΣΑΕΠ καταργήθηκε με την μορφή και τον τρόπο της προηγούμενης λειτουργίας του. Πλέον σύμφωνα με το νόμο, που ισχύει για όλους τους κλάδους που είναι συνεστημένοι σε ΝΠΔΔ, τα αντίστοιχα ΝΠΔΔ αναλαμβάνουν την σχετική αρμοδιότητα. Η ΠΕΟΟ συναντήθηκε με τον ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας και έχει ήδη επιληφθεί και με παλαιότερο έγγραφό της ώστε να ευρεθεί λύση στο προσωρινό πρόβλημα.

Κύριοι-ες «συνάδελφοι του δευτεροβαθμίου οργάνου του εαυτού σας» βρίσκεσθε σε … σύγχυση και πανικό που σας δημιουργεί έστω και η υπόνοια ότι μπορεί επιτέλους στο χώρο μας να επικρατήσει ο νόμος και η κανονικότητα. Να παύσετε επίσης να «ρίχνετε λάσπη» στον ανεμιστήρα με αναφορές ότι δήθεν «κάποιοι» έχουν δήθεν «προσωπικά συμφέροντα». Κάθε τέτοια σοβαρή καταγγελία έχετε υποχρέωση να την στρέφετε με τα σχετικά στοιχεία επωνύμως κατά συγκεκριμένων προσώπων τα οποία πρέπει να κατονομάσετε, ώστε να αναλάβετε και την ευθύνη. Σε διάφορη περίπτωση είσθε κοινοί συκοφάντες!

Καλούμε τους συναδέλφους να μην τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους.