Το Πανελλήνιο Συνέδριο στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και αυτή την χρονιά, έχοντας δύο βασικούς άξονες που κυριάρχησαν στις περισσότερες παρουσιάσεις. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και η εξατομίκευση.

Η ψηφιακή τεχνολογία και απεικόνιση διαδίδεται ταχύτατα και στην οφθαλμολογία, όπως είναι φυσικό. Χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούνται χειρουργικά μικροσκόπια που μεταφέρουν πλέον ψηφιακή εικόνα στον χειρουργό, δίνοντας δυνατότητες ψηφιακής επισήμανσης ιστών ή ακόμη και τρισδιάστατη εικόνα. Η ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων των τομογράφων που αναλύουν τους οφθαλμικούς ιστούς, δίνει την
δυνατότητα ανάλυσης ακρίβειας μέχρι και 5 μικρομέτρων. Ανάλογη τεχνολογία δίνει την δυνατότητα στην εύρεση βιοδεικτών κατά την παρακολούθηση των παθήσεων, έτσι ώστε η πρόγνωση και θεραπεία να είναι πιο ακριβής.
Η εξατομίκευση είναι πλέον το κύριο μέλημα πολλών ιατρικών πράξεων. Όπως σε όλους τους τομείς, εξατομικεύοντας αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των διαγνώσεων, θεραπειών και επεμβάσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων όπως οι ενδοφθαλμίτιδες, υπάρχει
καλύτερη κατανόηση των φαρμακευτικών ουσιών αντιμετωπίζοντας περιπτώσεις που παλαιότερα ήταν μη αναστρέψιμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού ψηφιακής τεχνολογίας και εξατομίκευσης είναι τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα της ωχροπάθειας, τα οποία μπορούν πλέον να είναι προσαρμοσμένα στον κάθε ασθενή μέσω της ψηφιακής αγγειογραφίας και οπτικής τομογραφίας. Ανάλογες εξελίξεις υπάρχουν και σε πολύ ύπουλες παθήσεις, όπως το γλαύκωμα, που φυσικά έχει ξεπεραστεί η μόνη παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης αλλά η αντιμετώπιση πλέον γίνεται πιο ολιστική, συνδυάζοντας την ουσιαστική νευροπροστασία, ακόμη και μέσω του τρόπου ζωής. Φυσικά προτεραιότητα έχει η πρώιμη διάγνωση και, μέσω των νέων τεχνολογιών, η αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Σοβαρές νέες εξελίξεις για τον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν και στον τομέα των οφθαλμικών όγκων. Νέοι ογκολόγοι οφθαλμίατροι σε συνδυασμό με καινούργιες θεραπευτικές μονάδες, δίνουν πλέον επιλογές θεραπείας, όπως οι ραδιοθεραπείες, που έως τώρα ήταν εφικτές μόνο σε χώρες του εξωτερικού. Ανάλογες είναι οι εξελίξεις και στις επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής οι οποίες μέσω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνολογίας έχουν γίνει πιο ασφαλείς, έχοντας επιπλοκές σπάνιες και μικρού κινδύνου. Σημαντική και σοβαρή επιπλοκή παραμένει η εκτασία κερατοειδή για την οποία γίνονται συνεχείς προσπάθειες να προβλεφθεί, μέσω του προεγχειρητικού ελέγχου και της γνώσης που έχει αποκτηθεί.
Πρωτοποριακή διοργάνωση κλινικού φροντιστηρίου (συντονιστής: Καραγεωργιάδης Λ., συμμετέχοντες: Ζάλιος Β., Κάλε Λ., Καραγεωργιάδης Ν., Σκοπελίτη Κ.) με θέμα την αποκατάσταση χαμηλής όρασης, πήρε θετικές εντυπώσεις λόγω της δομή και του υλικού που παρουσιάστηκε. Πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών, οφθαλμιάτρων, οπτομετρών, ειδικών στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης και ψυχιάτρων.
Παρουσιάστηκε η ολιστική αυτή προσέγγιση από όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην αποκατάσταση των ασθενών. Το συνέδριο διοργανώθηκε σε ιδανική κεντρική τοποθεσία της πόλης, στην νέα παραλία. Ανάλογη επιτυχία αναμένεται και για το επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα