Κάθε οπτικός – οπτομέτρης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής σε ενιαίο τύπο αιτήσεων είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής που ασκεί το επάγγελμά του. για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ, που θα μπορείτε να καταθέσετε στους πάρα κάτω λογαριασμούς:

  • ΙΒΑΝ EUROBANK:GR98 0260 3380 0006 7020 0521 872
  • IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR79 0172 7050 0057 0509 9469 457
  • ALPHA BANK: GR58 0140 6200 62000233 0003 560

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα προγραμματίσει συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα στις έδρες των Περιφερειακών τμημάτων αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο στην χώρα προκειμένου να ενημερώσει τους οπτικούς-οπτομέτρες.

Συνακόλουθα, καλείστε να υποβάλετε αίτηση για την εγγραφή σας στο Σύλλογο.
Επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα ο ενιαίος τύπος-έντυπο αίτησης καθώς και τα ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης του ΠΣΟΟ και της Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα μας στο fb, https://www.facebook.com/psoonpdd ή μπορείτε να καλέσετε στο 2102773953 και στο 6980136098.

Ακολουθείστε μας στο fb και ενημερωθείτε

Κατεβάστε τα πιο κάτω έγγραφα υπογράψτε τα και στείλτε τα επισυνάπτοντας όλα όσα απαιτούνται για την εγγραφή σας. Τα δικαιολογητικά με

το * είναι απαραίτητα για όλους. Τα υπόλοιπα αφορούν όσους έχουν ήδη ξεκινήσει την δραστηριότητα τους και επιθυμούν την εγγραφή τους.

α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος*

β) αντίγραφο πτυχίου*

γ) επίσημη μετάφραση πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (για πτυχία αλλοδαπής)*

δ) αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

ε) αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος (εάν ο/η οπτικός-οπτομέτρης λειτουργεί τέτοιο κατάστημα).

στ) αντίγραφο άδειας λειτουργίας τμήματος Φακών Επαφής

ζ) δήλωση επιχείρησης απασχόλησης του Υγειονομικού Υπευθύνου

Η αίτηση να απευθύνεται προς το Σύλλογο, Μενάνδρου 49 Αθήνα.