Κάθε οπτικός – οπτομέτρης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής σε ενιαίο τύπο αιτήσεων είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής που ασκεί το επάγγελμά του. για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ, που θα μπορείτε να καταθέσετε στους πάρα κάτω λογαριασμούς:

  • ΙΒΑΝ EUROBANK:GR98 0260 3380 0006 7020 0521 872
  • IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR79 0172 7050 0057 0509 9469 457
  • ALPHA BANK: GR58 0140 6200 62000233 0003 560

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα προγραμματίσει συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα στις έδρες των Περιφερειακών τμημάτων αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο στην χώρα προκειμένου να ενημερώσει τους οπτικούς-οπτομέτρες.

Συνακόλουθα, καλείστε να υποβάλετε αίτηση για την εγγραφή σας στο Σύλλογο.
Επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα ο ενιαίος τύπος-έντυπο αίτησης καθώς και τα ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης του ΠΣΟΟ και της Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα μας στο fb, https://www.facebook.com/psoonpdd ή μπορείτε να καλέσετε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 10:00 -14:00, στο 6947562266.

Ακολουθείστε μας στο fb και ενημερωθείτε

Κατεβάστε τα πιο κάτω έγγραφα υπογράψτε τα και στείλτε τα επισυνάπτοντας όλα όσα απαιτούνται για την εγγραφή σας. Τα δικαιολογητικά με

το * είναι απαραίτητα για όλους. Τα υπόλοιπα αφορούν όσους έχουν ήδη ξεκινήσει την δραστηριότητα τους και επιθυμούν την εγγραφή τους.

α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος*

β) αντίγραφο πτυχίου*

γ) επίσημη μετάφραση πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (για πτυχία αλλοδαπής)*

δ) αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

ε) αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος (εάν ο/η οπτικός-οπτομέτρης λειτουργεί τέτοιο κατάστημα).

στ) αντίγραφο άδειας λειτουργίας τμήματος Φακών Επαφής

ζ) δήλωση επιχείρησης απασχόλησης του Υγειονομικού Υπευθύνου

Η αίτηση να απευθύνεται προς το Σύλλογο, Μενάνδρου 49 Αθήνα.