Σε αυτά τα προγράμματα ο εργοδότης δεν θα καταβάλει στους οικείους Ασφαλιστικούς Φορείς το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), που επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ μέσω των προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν μόνο τη διαφορά που πιθανώς προκύπτει ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις πέραν του ποσού επιχορήγησης.

Τα προγράμματα είναι:

  • Ειδικό Τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
  • Ειδικό Διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

 

Γενική Αναφορά ΟΑΕΔ στα προγράμματα (pdf, 86KB)

Τελευταία Έκθεση

Θα φωνάξω τη μαμά μου ΠΕΟΟ Summer Spot 2018