Σε αυτά τα προγράμματα ο εργοδότης δεν θα καταβάλει στους οικείους Ασφαλιστικούς Φορείς το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), που επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ μέσω των προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν μόνο τη διαφορά που πιθανώς προκύπτει ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις πέραν του ποσού επιχορήγησης.

Τα προγράμματα είναι:

  • Ειδικό Τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
  • Ειδικό Διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

 

Γενική Αναφορά ΟΑΕΔ στα προγράμματα (pdf, 86KB)