Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας αφορμή από την έκδοση του νέου τεύχους του περιοδικού ΟΠΤΙΚΑ ΝΕΑ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για την ίδρυση του ΝΠΔΔ, η οποία είναι γεγονός με το φεκ 115/7-8-17.

Στις φιλελεύθερες κοινωνίες στις οποίες ζούμε το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στην λειτουργία της αγοράς, παρά μόνο για να τηρεί τους νόμους και την τάξη. Αυτό ακριβώς εκφράζει το ΝΠΔΔ. Την τήρηση των νόμων λειτουργίας του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη (άρθρο 77). Έτσι θωρακίζεται το επάγγελμα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οικονομική του
άνθιση.

Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα του ΝΠΔΔ είναι η δημοκρατικότητα που υπάρχει στην λήψη των αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση των μελών του είναι το ανώτερο όργανο το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις (άρθρο 82 παρ.2). Ψηφίζουμε όλοι οι οπτικοί-οπτομέτρες για τα ζητήματα που μας απασχολούν άμεσα και όχι μέσω αντιπροσώπων. Άμεση δημοκρατία.

Ένα άλλο σημείο του νόμου, το οποίο αποδεικνύει την μη εξάρτηση του ΝΠΔΔ οπτικών-οπτομετρών από το κράτος και κατ’ επέκταση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, είναι το γεγονός ότι αυτοχρηματοδοτείται (άρθρο 81).

Όσο για την εκπροσώπηση της περιφέρειας δημιουργούνται περιφερικά τμήματα, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβουλεύσεων με τους οπτικούς της κάθε περιφέρειας (άρθρο 82 παρ.3). Έτσι εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή της σε σχέση με το κέντρο. Βεβαίως κανένας δεν ισχυρίζεται ότι όλα θα είναι ρόδινα. Δυσκολίες θα υπάρχουν. Όμως με το ΝΠΔΔ οι οπτικοί-οπτομέτρες πλέον ορίζουν την τύχη του επαγγέλματός τους και θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα διαφθοράς (πλαστά πτυχία, παράνομα καταστήματα, απόκτηση πτυχίων χωρίς παρακολούθηση κ.λπ.), τα οποία μας ζημιώνουν όλους.

Όταν η κυβέρνηση διορίσει την προσωρινή διοίκηση του ΝΠΔΔ για να διενεργήσει εκλογές (άρθρο 93) περιμένουμε από όλους τους οπτικούς-οπτομέτρες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, γιατί μόνο έτσι θα ανοίξει πραγματικά νέα σελίδα στο επάγγελμά μας.

Παναγιώτης Κατσαβός
Πρόεδρος ΠΕΟΟ