Πληροφορίες Αγγελίας

Λόγω δημιουργίας νέου καταστήματος στην πλατεία Κολωνακίου, τα

Καταστήματα Οπτικών Eye Q ( Κολωνάκι – Athens Designer Outlet-
Golden Hall) επεκτείνουν την ομάδα τους και ζητούν οπτικούς –

Οπτομέτρες – υπάλληλους οπτικών καταστημάτων.

Προσφέρονται :
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με προ υπηρεσία

Στοιχεία Επικοινωνίας