Πληροφορίες Αγγελίας

H ομάδα των καταστημάτων Neoptic Sykaras μεγαλώνει κι αναζητά
Οπτικό-Οπτομέτρη/τρια – Πωλητή/τρια για θέση πλήρους απασχόλησης στο
κατάστημα του Χαλανδρίου.

Απαραίτητα προσόντα:

-Προϋπηρεσία σε πωλήσεις

Επιθυμητές δεξιότητες:

-Πολύ καλή γνώση Η/Υ
-Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Προσφέρονται:

-Πλήρης Απασχόληση
-Πακέτο αποδοχών ανάλογο της προϋπηρεσίας & εμπειρίας του υποψηφίου
-Εργασία σε ευχάριστο & σύγχρονο περιβάλλον

Στοιχεία Επικοινωνίας