Άλκηστις Καβάσιλα l Σύμβουλος Επικοινωνίας-Πωλήσεων
  1. Οι γονείς είναι οι πιο πιστοί πελάτες στον επαγγελματία που ξέρει πώς να φερθεί σωστά και θα προσέξει τα πιτσιρίκια τους. (Διαχρονική πιστότητα του πελάτη)
  2. Όπως εξελίσσονται οι συνθήκες, τα παιδικά μάτια χρειάζονται προστασία από αυξανόμενους νεότερους κινδύνους όπως έντονη ηλιοφάνεια, μπλε οθόνη, ατυχήματα κ.λπ. (Νέες ανάγκες προς ικανοποίηση)
  3. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι πελάτες. Ξέρουν πάντα τι τους αρέσει, είναι άμεσα στην επικοινωνία τους και είναι δεκτικά στην εκπαίδευση. (Στοχευμένη αγορά)
  4. Η υγεία των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα για τους γονείς. Αυτό σημαίνει αμεσότερες, αυξανόμενες και πιο διευρυμένες πωλήσεις. (Συναισθηματική προσέγγιση)