Η Οπτική Επιστήμη θεμέλιο ανάπτυξης της Οπτομετρίας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝ. ΕΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ (ΠΕΟΟ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οπτομετρίας με τίτλο « Η Οπτική επιστήμη θεμέλιο για την ανάπτυξη της Οπτομετρίας» έλαβε χώρα με επιτυχία την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου με συνδιοργάνωση από την ΠΕΟΟ και το τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας, με αφορμή την συμπλήρωση 40 ετών προσφοράς Οπτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στον συνεδριακό χώρο παράλληλα με την Επιστημονική παρουσίαση λειτούργησε και Έκθεση Οπτικών Ειδών.

Στο επιστημονικό μέρος συμμετείχαν 20 εισηγητές, διακεκριμένοι επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια του Manchester και του Cardiff της Μ.Βρετανίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα ΤΕΙ Αθας και Αιγίου.

Τέσσερις εισηγητές ήσαν προσκεκλημένοι από εταιρείες χορηγούς του Συνεδρίου ενώ τέσσερις ακόμη ήσαν Προσκεκλημένοι εισηγητές από την ΠΕΟΟ και το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης εισηγήσεις είχαν Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Οπτικοί-Οπτομέτρες ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών.