Δομή ΠΕΟΟ

Διοικητικό  Συμβούλιο

ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Αντιπρόεδρος
ΜΥΛΟΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ταμίας
ΧΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υπεύθυνος Δημοσίων Και Διεθνών Σχέσεων
ΚΑΚΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Μέλος
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος
ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μέλος

Das mandat wurde dann auf fünf jahre ausgedehnt, facharbeit geschichte samurai als sich die flüchtlingskrisen weltweit ausweiteten