Δομή ΠΕΟΟ

Διοικητικό  Συμβούλιο

ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Πρόεδρος
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΗΝΑΣ Αντιπρόεδρος
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ταμίας
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Υπεύθυνος Δημοσίων Και Διεθνών Σχέσεων
ΡΟΔΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Μέλος
ΧΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος
ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος

Das mandat wurde dann auf fünf jahre ausgedehnt, facharbeit geschichte samurai als sich die flüchtlingskrisen weltweit ausweiteten